Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на консумативи за принтери и факс апарати” в УМБАЛ

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-11-18 16:34:44
№ 20161118Dkgz3124059

Описание:

Настоящата поръчка е за доставка на консумативи за принтери и факс апарати  в УМБАЛ “Александровска” ЕАД.  Видовете, количествата и техническите параметри на консумативи за принтери и факс апарати са подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие. Доставката се извършва след периодични заявки на Възложителя според нуждите му. Договорът, сключен въз основа на настоящата поръчка ще бъдат със срок на изпълнение 12 /дванадесет/ месеца.


Документи
35442016181611_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Прекратяване 2016-11-25 10:25:00

<-- Обратно към поръчки