Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 11 обособени позиции”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-12-05 10:20:14
№ 20161128aFKY3158564

Описание:Документи
26042016051012_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-12-16 16:35:00
Решение за изменение 2016-12-19 11:00:00
Отговор на въпрос 2016-12-22 17:10:00
Отговор на въпрос 2017-01-09 15:30:00
Отговор на въпрос 2017-01-12 16:30:00
Частично прекратяване 2017-01-20 16:05:00
Частично прекратяване 2017-02-06 13:50:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2017-02-07 13:10:00
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 2017-02-23 09:40:00
Уведомление за жребий 2017-03-15 15:25:00
Протокол 2 2017-03-21 14:55:00
Доклад 2017-03-21 14:58:00
Решение за избор на изпълнители 2017-03-21 14:59:00
Частично прекратяване 2017-03-21 16:32:00
Обявление за възложена поръчка 2017-05-02 10:50:00
Решение за изменение 2017-05-05 13:42:00
Обявление за възложена поръчка 2017-05-29 10:27:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-23 10:22:00
Обявление за приключване на договор 2019-05-08 15:47:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-06-18 16:25:00
Обявление за приключване на договор 2019-07-17 15:59:00
Обявление за приключване на договор 2019-07-17 16:00:00
Обявление за приключване на договор 2019-07-17 16:01:00
Обявление за приключване на договор 2019-08-15 14:43:00
Обявление за приключване на договор 2019-08-15 14:43:00
Обявление за приключване на договор 2019-08-19 15:25:00
Обявление за приключване на договор 2019-11-20 15:18:00
Обявление за приключване на договор 2019-11-20 15:19:00
Обявление за приключване на договор 2019-12-27 15:36:00
Обявление за приключване на договор 2020-01-28 14:39:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-02-21 15:00:00
Обявление за изменение или допълнителна информация 2020-02-21 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-03-23 16:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-03-23 16:10:00
Обявление за приключване на договор 2020-05-21 13:51:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-06-22 15:00:00
Обявление за приключване на договор 2020-08-26 16:15:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 2020-09-18 14:48:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-18 15:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-31 10:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-31 10:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-31 10:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-02-25 12:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-08-25 12:07:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-02-21 10:00:00
Обявление за изменение 2022-12-29 11:54:00
Договор № 28 От дата: 2017-04-10 2017-05-02 10:55:00
Договор № 29 От дата: 2017-04-10 2017-05-02 10:55:00
Договор № 30 От дата: 2017-04-10 2017-05-02 11:00:00
Договор № 31 От дата: 2017-04-10 2017-05-02 11:00:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2017-04-10 2017-10-13 16:47:38
Договор № 32 От дата: 2017-04-10 2017-05-02 11:05:00
Договор № 33 От дата: 2017-04-10 2017-05-02 11:10:00
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:38:08
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:39:13
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:39:37
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:40:12
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:40:37
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:41:03
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:41:31
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:42:12
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:42:58
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:43:27
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:43:53
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-07-11 13:44:26
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-08-21 15:57:35
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-08-21 15:59:01
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-08-21 15:59:35
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-08-21 16:00:03
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-10-16 14:32:44
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-10-16 14:33:44
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-10-16 14:34:07
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-10-16 14:34:33
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-10-16 14:35:00
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-10-16 14:35:22
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-10-16 14:35:44
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-10-16 14:36:05
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-10-16 14:36:27
Плащане по договор №: 33 От дата: 2017-04-10 2017-10-16 14:36:51
Договор № 34 От дата: 2017-04-10 2017-05-02 11:10:00
Договор № 35 От дата: 2017-04-10 2017-05-02 11:15:00
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:12:09
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:12:53
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:13:27
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:14:04
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:14:31
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:15:06
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:15:33
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:15:58
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:16:21
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:16:43
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:17:06
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:17:27
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:17:51
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:18:11
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:18:31
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:18:51
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:19:16
Плащане по договор №: 35 От дата: 2017-04-10 2017-08-23 09:19:43
Договор № 36 От дата: 2017-04-11 2017-05-02 11:15:00
Договор № 37 От дата: 2017-04-11 2017-05-02 11:20:00
Договор № 38 От дата: 2017-04-11 2017-05-02 11:25:00
Договор № 39 От дата: 2017-04-11 2017-05-02 11:30:00
Договор № 40 От дата: 2017-04-11 2017-05-02 11:30:00
Договор № 41 От дата: 2017-04-24 2017-05-02 11:40:00
Договор № 42 От дата: 2017-04-24 2017-05-02 11:40:00
Плащане по договор №: 42 От дата: 2017-04-24 2017-08-23 16:32:55
Плащане по договор №: 42 От дата: 2017-04-24 2017-08-23 16:33:37
Договор № 43 От дата: 2017-04-24 2017-05-02 11:40:00
Договор № 44 От дата: 2017-04-24 2017-05-02 11:50:00
Договор № 45 От дата: 2017-04-24 2017-05-02 11:45:00
Договор № 46 От дата: 2017-04-24 2017-05-02 11:45:00
Договор № 47 От дата: 2017-04-24 2017-05-02 11:45:00
Договор № 48 От дата: 2017-04-24 2017-05-02 11:50:00
Плащане по договор №: 48 От дата: 2017-04-24 2017-11-22 15:30:17
Плащане по договор №: 48 От дата: 2017-04-24 2017-11-22 15:31:25
Договор № 49 От дата: 2017-04-24 2017-05-02 11:50:00
Договор № 50 От дата: 2017-04-27 2017-05-02 11:50:00
Договор № 51 От дата: 2017-04-27 2017-05-02 11:55:00
Договор № 52 От дата: 2017-05-05 2017-05-29 10:30:00
Договор № 55 От дата: 2017-05-11 2017-05-29 10:34:00
Договор № 57 От дата: 2017-05-15 2017-05-29 10:35:00
Договор № 59 От дата: 2017-05-22 2017-05-29 10:38:00
Договор № 166 От дата: 2017-11-20 2017-11-23 10:24:00

<-- Обратно към поръчки