Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1 - Инвазивна кардиология и Обособена позиция №2 – Eлектрокардиостимулатори

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-01-30 10:57:17
№ 20170124zvKl3237538

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на кардиологични консумативи, разделени в 2 обособени позиции.

Всеки участник има право да участва за една или и за двете обособени позиции. Възложителят е предвидил възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.

Видовете, характеристиките и количества на медицинските изделия, са подробно описани в посочената в документацията за участие техническа спецификация.

Количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 /двадесет и четири/ месеца.

         Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ.


Документи
59312017301001_Документация за участие.rar
59392017311401_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-02-17 13:55:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2017-03-15 16:00:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2017-03-30 15:30:00
Уведомление за провеждане на жребий по чл.58, ал.3 от ППЗОП 2017-04-24 14:35:00
Протокол 2 2017-04-27 13:40:00
Доклад 2017-04-27 13:45:00
Решение за избор на изпълнители 2017-04-27 13:50:00
Частично прекратяване 2017-04-27 13:55:00
Обявление за частично прекратяване 2017-05-15 10:54:00
Обявление за възложена поръчка 2017-06-08 10:33:00
Обявление за възложена поръчка 2017-06-28 15:24:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-05-30 15:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-05-30 15:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-05-30 15:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-06-18 16:15:00
Обявление за приключване на договор 2020-01-28 14:41:00
Обявление за приключване на договор 2020-08-26 16:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-10-23 12:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-10-23 12:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-11-25 12:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-31 11:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-04-21 10:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-04-21 10:45:00
Обявление за приключване на договор 2021-05-26 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-08-25 12:02:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-08-25 12:02:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-09-24 15:00:00
Договор № 60 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 10:40:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2017-05-29 2017-10-16 15:29:06
Договор № 61 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 10:45:00
Договор № 62 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 10:50:00
Договор № 63 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 10:52:00
Договор № 64 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 10:54:00
Договор № 65 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 10:57:00
Плащане по договор №: 65 От дата: 2017-05-29 2017-11-15 13:26:19
Плащане по договор №: 65 От дата: 2017-05-29 2017-11-15 13:27:25
Плащане по договор №: 65 От дата: 2017-05-29 2017-11-15 13:28:23
Плащане по договор №: 65 От дата: 2017-05-29 2017-11-15 13:29:21
Договор № 66 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 10:59:00
Договор № 67 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 11:01:00
Договор № 68 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 11:03:00
Договор № 69 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 11:05:00
Договор № 70 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 11:08:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2017-05-29 2017-11-15 09:53:37
Плащане по договор №: 70 От дата: 2017-05-29 2017-11-15 09:54:19
Плащане по договор №: 70 От дата: 2017-05-29 2017-11-15 09:55:47
Плащане по договор №: 70 От дата: 2017-05-29 2017-11-15 09:57:51
Плащане по договор №: 70 От дата: 2017-05-29 2017-11-15 09:58:13
Договор № 71 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 11:10:00
Договор № 72 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 11:11:00
Договор № 73 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 11:13:00
Договор № 74 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 11:14:00
Договор № 75 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 11:16:00
Договор № 76 От дата: 2017-05-29 2017-06-08 11:17:00
Договор № 81 От дата: 2017-06-23 2017-06-28 15:25:00

<-- Обратно към поръчки