Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на газове за медицинска употреба” в УМБАЛ "Александровска"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-03-27 11:33:34
№ 20170320TvLm3311463

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на газове за медицинска употреба в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, разделени в 5 обособени позиции. Видовете, характеристиките и количества на газовете по обособените позиции, са подробно описани в предмета на поръчката, техническа спецификация и изисквания в документацията за участие.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. 

Доставките се извършват по предварителни писмени заявки от страна на Възложителя, в които се посочва деня на зареждането, до Станция за медицински газове на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, за срока на договора – 24 месеца.

Доставките се извършват със собствен транспорт на изпълнителя, включен в цената, който трябва  да притежава всички необходими документи съгласно Наредба № 40 на ИА Автомобилна администрация за превоз на опасни товари.Документи
36162017271103_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2017-05-03 15:55:00
Отваряне на ценови оферти 2017-05-12 11:14:00
Протокол 2 2017-05-18 15:45:00
Доклад 2017-05-18 15:46:00
Решение за избор на изпълнители 2017-05-18 15:50:00
Частично прекратяване 2017-05-18 15:55:00
Обявление за частично прекратяване 2017-05-31 16:05:00
Обявление за възложена поръчка 2017-06-14 10:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-10-21 16:10:00
Договор № 77 От дата: 2017-06-07 2017-06-14 10:33:00

<-- Обратно към поръчки