Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-04-21 10:34:20
№ 20170412FEgA3349032

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ  “Александровска” ЕАД за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, разделени в 8 /осем/ обособени позиции.

Видовете, характеристиките и количествата, са подробно описани в посочената в документацията за участие техническа спецификация.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на дезинфектанти, препарати и други консумативи, за срока на договора – 24 месеца.Документи
37032017211004_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-05-11 16:14:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2017-05-30 15:21:00
Съобщение на осн. чл.57, ал.3 от ППЗОП 2017-06-05 16:15:00
Протокол 2 2017-06-12 15:47:00
Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2017-06-12 15:50:00
Решение за определяне на изпълнители 2017-06-12 15:55:00
Частично прекратяване 2017-06-12 16:00:00
Обявление за частично прекратяване 2017-06-28 15:35:00
Обявление за възложена поръчка 2017-07-19 15:06:00
Обявление за приключване на договор 2019-08-19 15:17:00
Обявление за приключване на договор 2019-11-20 15:13:00
Договор № 83 От дата: 2017-07-06 2017-07-19 15:05:00
Договор № 85 От дата: 2017-07-14 2017-07-19 15:10:00

<-- Обратно към поръчки