Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо” за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-04-18 16:43:30
№ 20170412qEzp3350731

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за предоставяне на ежедневни услуги по изпиране, химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа; отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход; термодезинфекция на немедицинско облекло; гладене на изпрано болнично бельо и служебно облекло на служителите в болницата; извършване на услуга "изкърпване", сортиране по клиники/отделения и опаковане в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане, с транспорт на изпълнителя от и до болницата за срок от 18 /осемнадесет/ месеца. Количеството на сухото пране за срока на изпълнение е около 160 000 кг. Количеството е ориентировъчно и зависи от обема на дейността на възложителя.


Документи
45292017181604_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2017-05-15 15:46:00
Отваряне на ценови оферти 2017-05-19 10:25:00
Протокол по чл.181. ал.4 от ЗОП 2017-05-26 16:08:00
Решение за определяне на изпълнител 2017-05-26 16:09:00
Прекратяване 2017-06-26 16:25:00
Обявление за прекратяване 2017-07-10 14:08:00

<-- Обратно към поръчки