Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост на медицинска апаратура” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-05-29 10:41:37
№ 20170525fume3396435

Описание:

Настоящата открита процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, консумативи, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура, разделена в 3 /три/ обособени позиции.

 Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” – Приложение № 1 към документацията, медицинска апаратура.

 Цената на вложените  резервни части, консумативи, модули и компоненти се заплаща извън предложените часови ставки за труд.


Документи
44282017291005_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2017-07-12 10:57:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2017-07-21 13:13:00
Протокол 2 2017-08-04 08:58:00
Доклад на осн. чл. 103, ал. 3 от ЗОП 2017-08-04 09:05:00
Решение избор 2017-08-04 09:10:00
Частично прекратяване 2017-08-04 09:15:00
Обявление за частично прекратяване 2017-08-21 11:17:00
Обявление за възложена поръчка 2017-09-20 10:30:00
Частично прекратяване 2017-09-28 15:22:00
Частично прекратяване 2017-10-13 10:33:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-08-27 16:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-08-27 16:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-09-24 15:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-10-21 16:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-20 14:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-28 14:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-28 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-28 14:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-28 14:35:00
Обявление за приключване на договор 2020-06-22 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-08-03 10:45:00
Обявление за приключване на договор 2020-08-26 16:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-11-25 12:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-02-25 12:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-04-21 10:40:00
Обявление за приключване на договор 2021-05-26 14:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-02-21 10:00:00
Договор № 103 От дата: 2017-08-25 2017-09-20 13:15:00
Договор № 104 От дата: 2017-08-25 2017-09-20 14:15:00
Договор № 105 От дата: 2017-08-25 2017-09-20 14:17:00
Договор № 106 От дата: 2017-08-25 2017-09-20 14:19:00
Договор № 107 От дата: 2017-08-25 2017-09-20 14:21:00
Договор № 108 От дата: 2017-08-25 2017-09-20 14:22:00
Договор № 109 От дата: 2017-08-25 2017-09-20 14:24:00
Договор № 110 От дата: 2017-08-25 2017-09-20 14:27:00
Договор № 111 От дата: 2017-08-25 2017-09-20 14:29:00
Договор № 112 От дата: 2017-08-25 2017-09-20 14:30:00
Договор № 113 От дата: 2017-08-31 2017-09-20 14:32:00
Договор № 114 От дата: 2017-08-31 2017-09-20 14:37:00
Договор № 115 От дата: 2017-08-31 2017-09-20 14:38:00
Договор № 116 От дата: 2017-09-01 2017-09-20 14:41:00
Договор № 117 От дата: 2017-09-01 2017-09-20 14:43:00
Договор № 118 От дата: 2017-09-01 2017-09-20 14:44:00
Договор № 119 От дата: 2017-09-01 2017-09-20 14:49:00
Договор № 120 От дата: 2017-09-13 2017-09-20 14:50:00
Договор № 121 От дата: 2017-09-13 2017-09-20 14:51:00

<-- Обратно към поръчки