Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-06-08 10:51:13
№ 20170601TVJU3425306

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Видовете, характеристиките, количествата и прогнозните стойности на медицинските изделия по обособени позиции са подробно описани в приложената към документацията за участие „Техническа спецификация”.

Позициите в настоящата поръчка са разделени на обособени – затворени и обособени – отворени. По отношение на  обособени позиции, отбелязани в „Техническа спецификация” като затворени, участникът следва да оферира всички подпозиции, включени в обособената позиция. За обособени позиции, отбелязани като отворени, възложителят е предвидил възможност да се оферират една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 /двадесет и четири месеца.


Документи
54082017081006_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-06-30 15:47:00
Отговор на въпрос 2017-07-03 13:40:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2017-07-20 10:04:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2017-09-08 14:33:00
Частично прекратяване 2017-10-03 11:23:00
Протокол 2 2017-10-03 11:05:00
Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2017-10-03 11:10:00
Решение на осн. чл.108, т.1 от ЗОП 2017-10-03 11:15:00
Обявление за частично прекратяване на поръчка 2017-10-18 12:43:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-23 10:19:00
Обявление за приключване на договор 2019-10-25 14:07:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-02-21 15:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-05-21 13:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-06-22 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-08-03 10:40:00
Обявление за приключване на договор 2020-08-26 16:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-31 10:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:20:00
Обявление за приключване на договор 2021-05-26 14:00:00
Решение за одобряване на обявление за изменение 2021-05-26 14:05:00
Обявление за приключване на договор 2021-05-26 14:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-22 14:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-08-25 11:58:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-08-25 11:59:00
Обявление за приключване на договор 2022-01-19 15:45:00
Обявление за приключване на договор 2023-02-24 10:19:00
Договор № 138 От дата: 2017-10-24 2017-11-23 10:34:00
Договор № 139 От дата: 2017-10-24 2017-11-23 10:37:00
Договор № 140 От дата: 2017-10-24 2017-11-23 10:41:00
Договор № 141 От дата: 2017-10-24 2017-11-23 10:45:00
Договор № 142 От дата: 2017-10-24 2017-11-23 10:47:00
Договор № 143 От дата: 2017-10-25 2017-11-23 10:50:00
Договор № 144 От дата: 2017-10-25 2017-11-23 10:52:00
Договор № 145 От дата: 2017-10-25 2017-11-23 10:58:00
Договор № 146 От дата: 2017-10-25 2017-11-23 11:01:00
Договор № 149 От дата: 2017-11-01 2017-11-23 11:05:00
Договор № 150 От дата: 2017-11-01 2017-11-23 11:09:00
Договор № 151 От дата: 2017-11-01 2017-11-23 11:11:00
Договор № 152 От дата: 2017-11-01 2017-11-23 11:14:00
Договор № 153 От дата: 2017-11-01 2017-11-23 11:17:00
Договор № 155 От дата: 2017-11-02 2017-11-23 11:20:00
Договор № 156 От дата: 2017-11-02 2017-11-23 11:23:00
Договор № 159 От дата: 2017-11-06 2017-11-23 11:25:00
Договор № 167 От дата: 2017-11-21 2017-11-23 11:27:00

<-- Обратно към поръчки