Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Закупуване и доставка на специализиран хирургичен тролей към налична универсална платформа Force Triad, производство на Medtronic”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-06-28 14:51:09
№ 20170628SGJW3459634

Описание:

Настоящата обществена поръчка е за закупуване и доставка на хирургичен тролей към налична универсална платформа Force Triad, производство на Medtronic, съгласно посочената в документацията за участие спецификация.

Място на доставка: Клиника по хирургия и КОЧПХ.

В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които участника предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.


Документи
56322017281406_ Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Информация за удължаване на срока на обявата 2017-07-07 08:36:00
Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 2017-07-14 15:22:00
Договор № 92 От дата: 2017-07-25 2017-07-25 14:52:00

<-- Обратно към поръчки