Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-07-21 10:28:20
№ 20170719OekX3490458

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на медицинска апаратура, разделена в 13 обособени позиции с посочени в документацията за участие спецификации.

Обособени позиции №1, №2, №3, №4 и №5 от предмета на поръчката са за доставка с покупка на изплащане за срок от 18 месеца.

Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинското оборудване.

Място на доставка на апаратурата УМБАЛ “Александровска” ЕАД.


Документи
31232017211007_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-08-11 12:18:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2017-09-08 10:30:00
Протокол №2 2017-09-21 09:34:00
Доклад на осн. чл. 103, ал. 3 от ЗОП 2017-09-21 09:40:00
Решение на осн. чл. 108, т. 1 от ЗОП 2017-09-21 09:45:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2017-08-29 14:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-11-08 13:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-02-12 16:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-03-14 16:25:00
Обявление за приключване на договор 2018-05-22 16:00:00
Обявление за приключване на договор 2018-05-22 16:05:00
Обявление за приключване на договор 2018-05-22 16:10:00
Обявление за приключване на договор 2018-05-22 16:10:00
Обявление за приключване на договор 2018-05-22 16:15:00
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка 2019-05-17 13:40:00
Обявление за приключване на договор 2019-07-17 15:56:00
Обявление за приключване на договор 2020-05-21 13:46:00
Договор № 128 От дата: 2017-11-13 2017-11-08 13:19:00
Договор № 129 От дата: 2017-10-16 2017-11-08 13:20:00
Договор № 130 От дата: 2017-10-16 2017-11-08 13:25:00
Договор № 131 От дата: 2017-10-18 2017-11-08 13:30:00
Договор № 132 От дата: 2017-10-18 2017-11-08 13:48:00
Договор № 133 От дата: 2017-10-18 2017-11-08 13:53:00
Договор № 134 От дата: 2017-10-18 2017-11-08 13:58:00
Договор № 136 От дата: 2017-10-20 2017-11-08 14:03:00
Договор № 147 От дата: 2017-10-30 2017-11-08 14:05:00
Договор № 154 От дата: 2017-11-02 2017-11-08 14:10:00

<-- Обратно към поръчки