Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия - имплантируеми подкожно портове за постоянен венозен достъп и продължителни инфузии, имплантируеми порт сетове за съдов достъп, системи за венозен достъп и филтри за обезлевкоцитяване на кръвни продукти” за нуждите на У

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-10-20 15:41:22
№ 20171019DgtJ3659436

Описание:Документи
45002017201510_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2017-11-15 16:24:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2017-11-16 15:57:00
Протокол по чл.181. ал.4 от ЗОП 2017-11-29 14:28:00
Решение за определяне на изпълнители 2017-11-29 14:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-12-19 13:14:00
Обявление за изменение 2018-02-05 11:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-01-11 13:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Соломед ЕООД 2019-01-15 16:10:00
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка 2019-04-19 15:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-08-25 12:09:00
Договор № 180 От дата: 2017-12-12 2017-12-19 13:16:00
Договор № 181 От дата: 2017-12-12 2017-12-19 13:18:00
Договор № 182 От дата: 2017-12-12 2017-12-19 13:21:00
Договор № 185 От дата: 2017-12-18 2017-12-19 13:23:00

<-- Обратно към поръчки