Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на оператор за предоставяне на електронна съобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-06-05 15:39:07
№ 20180530weZF3846710

Описание:Документи
39562018051506_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Съобщение за спиране на процедурата 2018-06-21 14:15:53
Съобщение за промяна на чл.203, ал.3 от ЗОП и удължаване на срока за подаване на оферти 2018-06-27 15:25:00
Решение за изменение 2018-06-27 15:50:00
Информация при производство по обжалване 2018-07-02 13:42:00
Съобщение за спиране на процедурата 2018-07-02 15:50:00
Решение за изменение 2018-07-24 16:23:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2018-08-09 16:19:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-08-13 14:07:00
Протокол по чл.181. ал.4 от ЗОП 2018-08-21 14:10:00
Решение за определяне на изпълнител 2018-08-21 14:15:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-01 13:00:00
Обявление за приключване на договор 2020-08-26 16:20:00
Договор № Д-ОП-4 От дата: 2019-01-21 2019-02-01 13:05:00

<-- Обратно към поръчки