Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-09-07 10:27:19
№ 20180903fhPv3970479

Описание:Документи
32552018071009_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2018-10-19 12:25:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2019-01-08 11:17:00
Протокол 2 2019-01-23 16:10:00
Доклад на основание чл.103,ал.3 от ЗОП 2019-01-23 16:15:00
Решение за определяне на изпълнители по ЗОП 2019-01-23 16:20:00
Частично прекратяване 2019-01-23 16:25:00
Решение за частична отмяна 2019-01-30 13:01:00
Уведомление за провеждане на жребий 2019-02-04 14:36:00
Протокол 2019-02-08 15:40:00
Доклад на осн. чл. 103, ал. 3 от ЗОП 2019-02-08 15:45:00
Решение на осн. чл. 108, т. 1 от ЗОП 2019-02-08 15:50:00
Обявление за невъзложена поръчка 2019-02-11 10:25:00
Решение на осн. чл. 112, ал. 3 от ЗОП 2019-03-05 15:50:00
Частично прекратяване 2019-03-05 15:52:00
Частично прекратяване 2019-03-11 13:50:00
Обявление за невъзложена поръчка 2019-03-22 10:50:00
Обявление за невъзложена поръчка 2019-03-25 13:40:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-22 10:35:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-30 11:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-06-27 16:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-06-27 16:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-02 13:30:00
Обявление за изменение 2020-04-27 10:42:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-15 14:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-15 14:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-15 14:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-15 14:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-15 14:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-15 16:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-31 10:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-12-31 10:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:20:00
Обявление за приключване на договор 2021-04-23 15:45:00
Обявление за приключване на договор 2021-04-23 15:46:00
Обявление за приключване на договор 2021-04-23 15:47:00
Обявление за приключване на договор 2021-04-23 15:47:00
Обявление за приключване на договор 2021-04-23 15:48:00
Обявление за приключване на договор 2021-04-23 15:49:00
Обявление за приключване на договор 2021-04-23 15:49:00
Обявление за приключване на договор 2021-04-23 15:50:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 2021-06-22 12:30:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 2021-08-25 11:48:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-08-25 11:49:00
Обявление за приключване на договор 2022-05-20 09:25:00
Обявление за приключване на договор за ОП 2022-09-20 14:16:00
Обявление за приключване на договор 2022-12-29 12:01:00
Обявление за приключване на договор 2022-12-29 12:04:00
Обявление за приключване на договор 2022-12-29 12:06:00
Обявление за приключване на договор 2022-12-29 13:45:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:35:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:37:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:38:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:39:00
Обявление за приключване на договор 2023-02-24 10:23:00
Обявление за приключване на договор 2023-04-25 13:05:00
Договор № Д-ОП№31/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 10:40:00
Договор № Д-ОП№32/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 10:45:00
Договор № Д-ОП№33/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 10:50:00
Договор № Д-ОП№34/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 10:55:00
Договор № Д-ОП№35/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:00:00
Договор № Д-ОП№36/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:05:00
Договор № Д-ОП№37/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:10:00
Договор № Д-ОП№38/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:15:00
Договор № Д-ОП№39/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:20:00
Договор № Д-ОП№40/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:25:00
Договор № Д-ОП№41/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:30:00
Договор № Д-ОП№42/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:35:00
Договор № Д-ОП№43/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:40:00
Договор № Д-ОП№44/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:45:00
Договор № Д-ОП№45/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:50:00
Договор № Д-ОП№46/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 11:55:00
Договор № Д-ОП№47/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:00:00
Договор № Д-ОП№48/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:05:00
Договор № Д-ОП№49/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:10:00
Договор № Д-ОП№50/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:15:00
Договор № Д-ОП№51/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:20:00
Договор № Д-ОП№52/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:25:00
Договор № Д-ОП№53/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:30:00
Договор № Д-ОП№54/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:35:00
Договор № Д-ОП№55/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:40:00
Договор № Д-ОП№56/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:45:00
Договор № Д-ОП№57/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:50:00
Договор № Д-ОП№58/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 12:55:00
Договор № Д-ОП№59/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 13:00:00
Договор № Д-ОП№60/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 13:05:00
Договор № Д-ОП№61/04.04.2019г. От дата: 2019-04-04 2019-04-22 13:10:00
Договор № Д-ОП№63/08.04.2019г. От дата: 2019-04-08 2019-04-22 13:15:00
Договор № Д-ОП-66 От дата: 2019-04-18 2019-04-30 11:15:00
Договор № Д-ОП-67 От дата: 2019-04-18 2019-04-30 11:15:00
Договор № Д-ОП-68 От дата: 2019-04-23 2019-04-30 11:20:00
Договор № Д-ОП-69 От дата: 2019-04-23 2019-04-30 11:20:00

<-- Обратно към поръчки