Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД и избор на координатор на балансираща група”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-11-12 14:17:48
№ 20181026PiCj4011605

Описание:



Документи
22062018121411_Решение за откриване на процедурата.pdf
22122018121411_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2018-11-13 10:05:00
Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП 2018-11-26 08:10:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП. 2018-12-20 16:10:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2019-01-16 14:41:00
Протокол №2 2019-01-22 14:20:00
Доклад на основание чл.103, ал.3 от ЗОП 2019-01-22 14:25:00
Решение за определяне на изпълнител 2019-01-22 14:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-13 10:22:00
Обявление за приключване на договор 2021-05-26 14:35:00
Договор № 8 От дата: 2019-02-08 2019-02-13 10:24:00

<-- Обратно към поръчки