Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 11 обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-11-20 16:54:00
№ 20181115yCZt4041236

Описание:Документи
33162018201611_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2018-12-21 12:40:00
СЪОБЩЕНИЕ НА ОСН. ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП 2019-01-21 14:55:00
Протокол по чл.181,ал.4 от ЗОП 2019-02-05 15:30:00
Решение №З-27/05.02.2019г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №1 2019-02-05 15:35:00
Решение №З-28/05.02.2019г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №2 2019-02-05 15:40:00
Решение №З-29/05.02.2019г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №3 2019-02-05 15:45:00
Решение №З-30/05.02.2019г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №4 2019-02-05 15:50:00
Решение №З-31/05.02.2019г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №5 2019-02-05 15:55:00
Решение №З-32/05.02.2019г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №6 2019-02-05 16:00:00
Решение №З-33/05.02.2019г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №8 2019-02-05 16:05:00
Решение №З-34/05.02.2019г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №9 2019-02-05 16:10:00
Решение №З-35/05.02.2019г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №11 2019-02-05 16:15:00
Решение №З-36/05.02.2019г. за отстаряване на участниците и прекратяване на обособена позиция №7 и №10 2019-02-05 16:20:00
Обявление за невъзложена поръчка 2019-02-19 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-14 13:47:00
Обявление за възложена поръчка 2019-10-17 11:38:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-22 14:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-08-25 11:51:00
Обявление за приключване на договор 2022-04-26 17:30:00
Обявление за приключване на договор 2022-05-20 09:30:00
Договор № Д-ОП-22 От дата: 2019-03-13 2019-03-14 13:50:00
Договор № Д-ОП-23 От дата: 2019-03-13 2019-03-14 14:21:00
Договор № Д-ОП-24 От дата: 2019-03-13 2019-03-14 14:25:00
Договор № Д-ОП-152 От дата: 2019-10-16 2019-10-17 11:42:00

<-- Обратно към поръчки