Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия - имплантируеми подкожно портове за постоянен венозен достъп и продължителни инфузии, системи за венозен достъп и филтри за обезлевкоцитяване на кръвни продукти за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 4 обособени по

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-12-03 10:26:34
№ 20181126wGIX4070954

Описание:Документи
29292018031012_Решение за откриване на процедура.pdf
29342018031012_Обявление за поръчка.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2018-12-04 10:15:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2019-01-18 12:12:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2019-02-04 15:11:00
Протокол 2 2019-02-15 10:45:00
Доклад на осн. чл. 103, ал. 3 от ЗОП 2019-02-15 10:50:00
Решение на осн. чл. 108, т. 1 от ЗОП 2019-02-15 10:55:00
Решение за прекратяване на осн. 110, ал.1, т.1 от ЗОП 2019-02-15 11:00:00
Обявление за невъзложена поръчка 2019-03-05 08:18:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-11 10:19:00
Обявление за приключване на договор 2021-03-19 13:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП 2022-09-20 14:21:00
Договор № Д-ОП-18 От дата: 2019-03-06 2019-03-11 10:50:00
Договор № Д-ОП-19 От дата: 2019-03-06 2019-03-11 10:55:00

<-- Обратно към поръчки