Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на оператор за отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-03-22 15:45:00
№ 20190320slom4229152

Описание:Документи
54132019221503_Документация за участие - одобрена.doc
54182019221503_Решение за откриване на процедурата.pdf
54232019221503_Обявление за поръчка.pdf
54292019221503_ДЕКЛАРАЦИЯ за спазени задължения.docx
54352019221503_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2019-04-15 13:27:00
Съобщение на осн. чл.57, ал.3 от ППЗОП 2019-04-17 10:30:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2019-04-23 14:55:00
Решение за определяне на изпълнител 2019-04-23 15:00:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-27 15:29:00
Обявление за приключване на договор 2020-06-22 15:08:00
Договор № Д-ОП-77 От дата: 2019-05-23 2019-05-27 15:35:00

<-- Обратно към поръчки