Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, по 2 обособени позиции”: Обособена позиция №1: „Избор на оператор за предоставяне на електронна съобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS” и Обособена позиция №2 - "Пр

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-01 16:50:00
№ 20190326FLQY4268647

Описание:Документи
50292019011604_Документация за участие_ одобрена.doc
52242019011604_Решение за откриване на процедурата.pdf
52282019011604_Обявление за поръчка.pdf
52322019011604_Обособена позиция №1_Техническа спецификация.pdf
52372019011604_Обособена позиция №2_Техническа спецификация.pdf
52422019011604_Методика за оценка.pdf
52482019011604_ДЕКЛАРАЦИЯ за спазени задължения.docx
52542019011604_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2019-06-10 14:48:00
Съобщение на осн.чл.57,ал.3 от ППЗОП за ОП№2 2019-06-21 13:30:00
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, за обособена позиция №2 2019-06-28 13:27:00
Решение на осн. чл.181, ал. 6 от ЗОП за обособена позиция №2 2019-06-28 13:35:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-09 13:16:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2019-11-28 13:14:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2019-12-12 14:00:00
Решение по чл.181, ал.6 от ЗОП. 2019-12-12 14:05:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-14 10:03:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-20 10:25:00
Обявление за приключване на договор 2021-07-30 15:47:00
Oбявление за изменение 2021-07-30 15:57:00
Обявление за изменение 2023-01-20 15:34:00
Договор № Д-ОП-142 От дата: 2019-08-09 2019-08-09 13:19:00
Договор № Д-ОП-11 От дата: 2020-01-21 2020-02-14 10:43:00

<-- Обратно към поръчки