Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на уреди за индивидуална употреба - апарат за инвазивна и неинвазивна вентилация и апарат, почистващ секрета в дихателните пътища“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-18 14:00:21
№ 20190617kqiV4334379

Описание:Документи
01522019181406_Решение за откриване на процедурата.pdf
01572019181406_Обявление за поръчка.pdf
02042019181406_Документация за участие - профил.doc
02072019181406_Техническа спецификация.pdf
02142019181406_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП 2019-07-15 15:55:00
Съобщение на осн. чл.57,ал.3 от ППЗОП 2019-07-30 13:00:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2019-08-13 15:25:00
Решение по чл.181, ал.6 от ЗОП. 2019-08-13 15:30:00
Обявление за възложена поръчка за ОП№1 2019-10-07 16:25:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-21 16:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-09-24 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-09-24 15:10:00
Договор № Д-ОП-151 От дата: 2019-10-07 2019-10-07 16:20:00
Договор № Д-ОП-187 От дата: 2019-11-21 2019-11-21 16:20:00

<-- Обратно към поръчки