Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2019-07-19 14:01:38
№ 20190719ZalH4388250

Описание:Документи
05292019191407_Покани.rar
05362019191407_Документация към покана.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-09-30 15:43:00
Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-09-30 15:45:00
Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-09-30 15:50:00
Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-09-30 15:55:00
Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-09-30 16:00:00
Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-09-30 16:05:00
Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-09-30 16:10:00
Протокол 2 2019-09-30 16:15:00
Доклад на осн. чл. 67, ал. 6 от ППЗОП 2019-09-30 16:20:00
Решение на осн. чл. 108, т. 1 от ЗОП 2019-09-30 16:25:00
Обявление за невъзложена поръчка 2019-10-21 10:46:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-29 12:40:00
Обявление за възложена поръчка 2019-12-05 10:54:00
Обявление за приключване на договор 2021-10-27 09:41:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-03 11:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-06 14:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-06 14:05:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 2022-05-19 13:50:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-04 15:31:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-04 15:33:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-04 15:34:00
Договор № Д-ОП-162 От дата: 2019-10-29 2019-11-29 12:45:00
Договор № Д-ОП-163 От дата: 2019-10-29 2019-11-29 12:50:00
Договор № Д-ОП-164 От дата: 2019-10-29 2019-11-29 12:55:00
Договор № Д-ОП-165 От дата: 2019-10-29 2019-11-29 13:00:00
Договор № Д-ОП-166 От дата: 2019-10-29 2019-11-29 13:05:00
Договор № Д-ОП-171 От дата: 2019-11-05 2019-11-29 13:10:00
Договор № Д-ОП-198 От дата: 2019-11-29 2019-12-05 10:56:00

<-- Обратно към поръчки