Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 44 обособени позиции”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-11 11:01:39
№ 20191008gXZk4486523

Описание:Документи
04002019111110_Решение за откриване на процедура.pdf
04082019111110_Обявление за поръчка.pdf
04142019111110_Документация за участие - одобрена.doc
04222019111110_Техническа спецификация.pdf
04432019111110_Техническа оферта.xls
04512019111110_Ценова оферта.xls
06112019111110_ЕЕДОП.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2019-11-05 14:30:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2019-11-29 11:35:00
Съобщение на осн. чл.57,ал.3 от ППЗОП 2020-02-21 16:00:00
Протокол №2 2020-03-13 16:00:00
Доклад по чл.60,ал.1 от ППЗОП 2020-03-13 16:05:00
Решение на осн.чл.108,т.1 и т.4 от ЗОП 2020-03-13 17:20:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-03 11:10:00
Частично прекратяване 2020-04-22 14:23:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-24 10:20:00
Обявление за възложена поръчка 2020-05-07 08:00:00
Обявление за възложена поръчка 2020-05-15 10:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-05-26 08:00:00
Обявление за приключване на договор 2022-03-30 11:19:00
Обявление за приключване на договор 2022-03-30 11:20:00
Обявление за приключване на договор 2022-03-30 11:21:00
Обявление за приключване на договор 2022-04-26 17:20:00
Обявление за приключване на договор 2022-04-26 17:25:00
Обявление за приключване на договор 2022-08-25 11:06:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-05 12:12:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-05 12:14:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-05 12:16:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-05 12:28:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-05 13:22:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-05 13:23:00
Обявление за приключване на договор 2023-02-24 10:39:00
Обявление за приключване на договор 2023-04-25 13:10:00
Договор № Д-ОП-25 От дата: 2020-03-30 2020-04-03 13:02:00
Договор № Д-ОП-26 От дата: 2020-03-30 2020-04-03 13:10:00
Договор № Д-ОП-27 От дата: 2020-03-30 2020-04-03 13:15:00
Договор № Д-ОП-28 От дата: 2020-03-30 2020-04-03 13:20:00
Договор № Д-ОП-29 От дата: 2020-03-30 2020-04-03 13:25:00
Договор № Д-ОП-34 От дата: 2020-04-21 2020-04-24 10:25:00
Договор № Д-ОП-38 От дата: 2020-04-21 2020-04-24 10:30:00
Договор № Д-ОП-37 От дата: 2020-04-21 2020-04-24 10:35:00
Договор № Д-ОП-36 От дата: 2020-04-21 2020-04-24 10:40:00
Договор № Д-ОП-35 От дата: 2020-04-21 2020-04-24 10:45:00
Договор № Д-ОП-32 От дата: 2020-04-21 2020-04-24 10:50:00
Договор № Д-ОП-39 От дата: 2020-04-21 2020-04-24 10:55:00
Договор № Д-ОП-40 От дата: 2020-05-07 2020-05-15 10:35:00
Договор № Д-ОП-41 От дата: 2020-05-07 2020-05-15 10:40:00
Договор № Д-ОП-45 От дата: 2020-05-19 2020-05-26 08:05:00

<-- Обратно към поръчки