Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи по обособени позиции №1, №2 и №5” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2019-10-21 16:17:00
№ 20191021eTvY4518473

Описание:Документи
23492019211510_Покани.rar
24132019211510_Решение за откриване.pdf
24252019211510_Документация за участие - одобрена.doc
24332019211510_Техническа спецификация_Обособена позиция №1.pdf
24392019211510_Техническа спецификация_Обособена позиция №2.pdf
24452019211510_Техническа спецификация_Обособена позиция №5.pdf
24562019211510_Техническа оферта.xls
25012019211510_Ценова оферта.xls
25092019211510_ЕЕДОП.rar
25182019211510_Споразумение за обмен на лични данни.docx

ПубликацияДата
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2019-11-14 13:20:00
Протокол 3 2019-12-17 16:25:00
Протокол по реда на чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-12-17 16:30:00
Протокол по реда на чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-12-17 16:35:00
Протокол по реда на чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-12-17 16:40:00
Протокол по реда на чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-12-17 16:45:00
Протокол по реда на чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-12-17 16:50:00
Протокол по реда на чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-12-17 16:55:00
Протокол по реда на чл. 67, ал. 2 от ППЗОП 2019-12-17 17:00:00
Доклад на осн. чл. 67, ал. 6 от ППЗОП 2019-12-17 17:05:00
Решение на осн. чл. 108, т. 1 от ЗОП 2019-12-17 17:10:00
Обявление за невъзложена поръчка 2019-12-31 10:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-28 10:00:00
Обявление за приключване на договор 2021-07-30 14:31:00
Обявление за приключване на договор 2021-07-30 15:42:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-07 11:30:00
Обявление за приключване на договор 2022-01-20 12:25:00
Обявление за приключване на договор 2022-01-20 12:26:00
Обявление за приключване на договор 2022-01-20 13:23:00
Обявление за приключване на договор 2022-01-20 13:24:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-05 12:21:00
Договор № Д-ОП-3 От дата: 2020-01-16 2020-01-28 10:05:00
Договор № Д-ОП-4 От дата: 2020-01-17 2020-01-28 10:10:00
Договор № Д-ОП-5 От дата: 2020-01-17 2020-01-28 10:15:00
Договор № Д-ОП-7 От дата: 2020-01-17 2020-01-28 10:20:00
Договор № Д-ОП-8 От дата: 2020-01-20 2020-01-28 10:25:00
Договор № Д-ОП-9 От дата: 2020-01-20 2020-01-28 10:30:00
Договор № Д-ОП-10 От дата: 2020-01-20 2020-01-28 10:35:00
Договор № Д-ОП-13 От дата: 2020-01-24 2020-01-28 10:40:00

<-- Обратно към поръчки