Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия по 2 обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-11-06 14:29:00
№ 20191105uhOC4547853

Описание:Документи
50332019061311_Решение за откриване на процедура .pdf
50382019061311_Обявление за поръчка .pdf
50442019061311_Документация за участие -одобрена.doc
50502019061311_Техническа спецификация - обособена позиция №1.pdf
50552019061311_Техническа спецификация - обособена позиция №2.pdf
51002019061311_ЕЕДОП.rar
51052019061311_Споразумение за обмен на лични данни.docx
51122019061311_Техническо предложение.xls
51172019061311_Ценово предложение.xls

ПубликацияДата
Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП 2019-12-04 15:55:00
Съобщение на основание чл.57,ал.3 от ППЗОП 2019-12-12 09:15:00
Протокол по чл.181,ал.4 от ЗОП 2019-12-18 15:05:00
Решение на основание чл.181,ал.6 от ЗОП 2019-12-18 15:10:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-09 14:40:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-24 14:05:00
Обявление за приключване на договор 2022-01-20 13:19:00
Обявление за приключване на договор за ОП 2022-09-20 14:07:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-05 12:24:00
Договор № Д-ОП-2 От дата: 2020-01-07 2020-01-09 14:45:00
Договор № Д-ОП-6 От дата: 2020-01-17 2020-01-24 14:10:00
Договор № Д-ОП-12 От дата: 2020-01-24 2020-01-24 14:15:00

<-- Обратно към поръчки