Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка при необходимост на портативни тонометри за домашно ползване“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-12-05 16:12:25
№ 20191204fnvS4575843

Описание:Документи
15322019051612_Решение за откриване на процедурата.pdf
15372019051612_Обявление за поръчка.pdf
15432019051612_Документация за участие - одобрена.doc
15512019051612_Техническа спецификация.pdf
16002019051612_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2020-01-07 14:47:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2020-01-07 15:15:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2020-01-17 14:43:00
Решение по чл.181, ал.6 от ЗОП 2020-01-17 14:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-04 12:11:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-02-25 13:00:00
Oбявление за изменение 2021-07-30 15:52:00
Обявление за изменение 2022-01-20 16:20:00
Договор № Д-ОП-14 От дата: 2020-02-03 2020-02-04 12:13:00

<-- Обратно към поръчки