Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

,,Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г., по обособена позиция №1 за срок от шест месеца за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Тип поръчка: Рамково споразумение

Дата: 2021-01-11 13:51:25
№ 20210107QDPr4802385

Описание:

,,Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г., по обособена позиция №1 за срок от шест месеца за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД на основание чл. 82, ал.4 от ЗОП.


Документи
59362021111301_Договор - проект.docx
59432021111301_Покана до ЕКОФАРМ ЕООД.pdf
59482021111301_Покана до МЕДЕКС ООД.pdf
59542021111301_Покана до РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД.pdf
59592021111301_Покана до Софарма Трейдинг АД.pdf
00052021111401_Покана до Фармнет ЕАД.pdf
00092021111401_Покана до ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД.pdf

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2021-02-03 17:00:00
Доклад от работата на комисията 2021-02-03 17:05:00
Решение за избор на изпълнител 2021-02-03 17:10:00
Обявление за възложена поръчка 2021-03-04 13:20:00
Обявление за възложена поръчка 2021-03-08 13:00:00
Обявление за възложена поръчка 2021-03-15 14:00:00
Обявление за възложена поръчка 2021-03-15 14:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-09-27 09:52:00
Обявление за приключване на договор 2022-07-25 15:19:00
Обявление за приключване на договор 2022-08-25 11:11:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-09 10:35:00
Договор № Д-ОП-20 От дата: 2021-02-20 2021-03-04 13:25:00
Договор № Д-ОП-21 От дата: 2021-02-25 2021-03-08 13:05:00
Договор № Д-ОП-27 От дата: 2021-03-02 2021-03-08 13:10:00
Договор № Д-ОП-31 От дата: 2021-03-10 2021-03-15 14:05:00
Договор № Д-ОП-23 От дата: 2021-02-26 2021-03-15 14:35:00

<-- Обратно към поръчки