Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа по 12 обособени позиции” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27

Контрагент: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 5580444.00 лв.

Пояснение:22522015031512_Dogovor Sofarma.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:38:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:39:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:40:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:41:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:43:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:44:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:45:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:45:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:46:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:47:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-06-21 15:51:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-07-04 13:20:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-07-04 13:27:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-07-04 13:23:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-07-04 13:24:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-07-04 13:24:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-07-04 13:26:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-07-04 13:27:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 14:43:42
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 14:45:51
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 14:46:45
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 14:49:44
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 14:51:02
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 14:53:19
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 14:54:15
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 14:55:10
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 14:56:11
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 14:57:07
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-08-04 15:01:39
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-09-12 14:36:40
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-09-12 14:43:14
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-09-12 14:43:51
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-09-12 14:44:33
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-09-12 15:44:51
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-09-12 15:45:45
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-09-12 15:48:42
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-10-11 11:00:08
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-10-11 11:00:58
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-10-11 11:01:57
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-10-11 11:02:34
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-10-11 11:03:19
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-10-11 11:03:58
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:29:47
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:30:41
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:31:45
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:32:35
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:33:08
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:33:36
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:34:10
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:34:40
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:35:06
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:35:44
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2016-11-01 14:36:24
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-01-11 15:52:20
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-01-11 15:53:32
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-01-11 15:54:02
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-02-13 11:02:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-02-13 11:03:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-02-13 11:03:39
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-02-13 11:04:09
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-02-13 11:04:46
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-02-13 11:06:33
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-02-13 11:07:17
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:32:31
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:37:30
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:38:08
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:38:58
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:39:39
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:40:20
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:40:52
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:41:25
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:41:51
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:42:27
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:42:59
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-03-06 15:45:06
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 11:29:55
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 11:30:39
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 12:39:14
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 12:43:04
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 12:48:49
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 12:49:46
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 12:50:24
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 12:50:49
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 12:51:34
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 12:52:03
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 12:52:36
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-04-13 12:53:06
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-05-10 16:01:36
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-05-10 16:03:10
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-05-10 16:04:12
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-05-10 16:04:45
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-05-10 16:05:12
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-05-10 16:05:40
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-05-10 16:06:11
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-05-10 16:06:52
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:29:44
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:31:08
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:31:49
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:32:36
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:33:02
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:33:49
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:34:46
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:35:25
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:36:04
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:36:47
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-06-05 12:37:22
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-07-05 16:00:40
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-07-05 16:01:39
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-07-05 16:02:39
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-07-05 16:04:14
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-07-05 16:04:45
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-07-05 16:05:54
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-07-05 16:06:36
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 11:56:07
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 11:56:35
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 12:04:52
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 12:05:18
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 12:05:45
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 12:06:15
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 12:06:40
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 12:07:11
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 12:07:38
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 12:08:03
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-08-22 12:08:34
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:00:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:00:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:05:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:20:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:00:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:20:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 09:25:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 08:05:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 08:05:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-137 От: 2015-11-27 2017-09-29 08:00:00

<-- Обратно към поръчката