Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа по 12 обособени позиции” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-27 16:22:56
№ 20150827cjhV2415986

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа по 12 обособени позиции, описани по видове в Техническа спецификация - неразделна част от документацията за участие.

Доставките се извършват по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. 


Документи
55232015271608_Документация.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-09-07 18:00:00
Решение за изменение 2015-09-11 12:00:00
Променена документация за участие 2015-09-11 12:00:00
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване 2015-10-06 11:05:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-10-15 16:30:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-10-28 10:20:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-11-13 16:20:00
Решение за избор на изпълнител 2015-11-13 16:20:00
Частично прекратяване 2015-11-13 16:25:00
Обявление за възложена поръчка 2015-12-03 15:40:00
Информация за изпълнен договор 2017-08-11 16:05:00
Информация за изпълнение на договор 2017-09-19 09:27:00
Информация за изпълнение на договор 2017-11-13 16:15:00
Информация за изпълнение на договор 2018-03-14 16:10:00
Договор № Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2015-12-03 15:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:38:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:39:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:41:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:43:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:44:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:46:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:47:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-06-21 15:51:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-07-04 13:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-07-04 13:27:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-07-04 13:23:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-07-04 13:24:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-07-04 13:24:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-07-04 13:26:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-07-04 13:27:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 14:43:42
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 14:45:51
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 14:46:45
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 14:49:44
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 14:51:02
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 14:53:19
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 14:54:15
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 14:55:10
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 14:56:11
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 14:57:07
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-08-04 15:01:39
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-09-12 14:36:40
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-09-12 14:43:14
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-09-12 14:43:51
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-09-12 14:44:33
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-09-12 15:44:51
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-09-12 15:45:45
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-09-12 15:48:42
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-10-11 11:00:08
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-10-11 11:00:58
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-10-11 11:01:57
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-10-11 11:02:34
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-10-11 11:03:19
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-10-11 11:03:58
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:29:47
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:30:41
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:31:45
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:32:35
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:33:08
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:33:36
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:34:10
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:34:40
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:35:06
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:35:44
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2016-11-01 14:36:24
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-01-11 15:52:20
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-01-11 15:53:32
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-01-11 15:54:02
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-02-13 11:02:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-02-13 11:03:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-02-13 11:03:39
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-02-13 11:04:09
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-02-13 11:04:46
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-02-13 11:06:33
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-02-13 11:07:17
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:32:31
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:37:30
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:38:08
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:38:58
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:39:39
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:40:20
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:40:52
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:41:25
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:41:51
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:42:27
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:42:59
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-03-06 15:45:06
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 11:29:55
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 11:30:39
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 12:39:14
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 12:43:04
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 12:48:49
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 12:49:46
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 12:50:24
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 12:50:49
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 12:51:34
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 12:52:03
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 12:52:36
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-04-13 12:53:06
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-05-10 16:01:36
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-05-10 16:03:10
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-05-10 16:04:12
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-05-10 16:04:45
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-05-10 16:05:12
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-05-10 16:05:40
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-05-10 16:06:11
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-05-10 16:06:52
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:29:44
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:31:08
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:31:49
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:32:36
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:33:02
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:33:49
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:34:46
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:35:25
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:36:04
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:36:47
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:37:22
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-07-05 16:00:40
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-07-05 16:01:39
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-07-05 16:02:39
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-07-05 16:04:14
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-07-05 16:04:45
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-07-05 16:05:54
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-07-05 16:06:36
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 11:56:07
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 11:56:35
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 12:04:52
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 12:05:18
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 12:05:45
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 12:06:15
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 12:06:40
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 12:07:11
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 12:07:38
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 12:08:03
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 12:08:34
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 09:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-137 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 08:00:00
Договор № Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2015-12-03 15:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-09-12 11:13:42
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-09-12 11:17:26
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-09-12 11:18:39
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-09-12 11:20:15
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-09-12 11:20:58
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-09-12 11:21:43
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-10-10 10:32:55
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-10-10 10:35:16
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-10-10 10:36:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-11-02 17:07:08
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-11-02 17:07:37
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2016-11-02 17:08:02
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-01-09 13:11:13
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-01-09 13:31:57
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-01-09 13:33:25
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-01-09 13:34:06
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-02-14 13:55:54
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-02-14 13:56:40
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-02-14 13:57:15
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-02-14 13:57:51
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-03-07 15:00:05
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-03-07 15:01:54
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-03-07 15:02:23
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-04-05 15:47:32
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-04-05 15:48:56
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-08-22 10:05:39
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-08-22 10:06:37
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-09-29 08:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-10-16 12:25:45
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-10-16 12:26:33
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-11-17 09:55:17
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-11-17 09:55:59
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-11-17 09:56:36
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-11-30 09:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-11-30 09:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-11-30 09:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-11-30 09:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2017-12-28 12:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2018-01-31 11:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2018-01-31 11:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2018-01-31 11:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2018-01-31 11:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2018-01-31 11:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2018-01-31 11:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2018-01-31 11:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2018-02-28 15:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2018-02-28 15:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-148 От дата: 2015-12-02 2018-02-28 15:05:00
Договор № Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2015-12-03 15:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2016-09-12 13:05:49
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2016-10-11 10:32:35
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2016-10-11 10:33:51
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2016-12-12 09:01:13
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2016-12-12 09:02:15
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-01-11 15:48:11
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-01-11 15:49:20
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-02-13 11:54:00
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-02-13 11:54:58
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-05-22 15:53:32
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-05-25 09:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:07:34
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:08:21
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:10:19
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 12:11:21
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-07-11 13:56:48
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-07-11 13:57:35
Плащане по договор №: Д-ОП-136 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 09:52:01
Договор № Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2015-12-03 15:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2016-11-02 17:19:09
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-01-11 16:28:16
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-01-11 16:28:41
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-02-14 15:03:34
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-04-28 10:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-04-28 10:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-05-22 15:25:11
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-05-22 15:26:19
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-05-22 15:26:43
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-05-22 15:27:07
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-06-05 11:58:37
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 09:55:21
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 09:55:48
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 09:56:21
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-08-22 09:56:46
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 08:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-09-29 08:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-11-17 09:37:01
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-11-17 09:37:34
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-10-31 08:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-138 От дата: 2015-11-27 2017-10-31 08:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа по 12 обособени позиции” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-12-22 15:19:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа по 12 обособени позиции” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-12-22 15:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа по 12 обособени позиции” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-12-22 15:21:00

<-- Обратно към поръчки