Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от координатор на балансираща група”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-29 16:40:00
№ 20150629ZeWw2307046

Описание:

Настоящата поръчка е за доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от координатор на балансираща група. Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия, Закона за Енергетиката ЗЕ/06.03.2015 г. и решение на КЕВР от 28.06.2013 г. за доставка на електрическа енергия за свободния пазар. Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на лечебното заведение.


Документи
59412015291506_DOC.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-07-09 14:05:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-08-17 14:00:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-08-26 14:10:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-09-04 17:10:00
Решение за избор на изпълнител 2015-09-04 17:10:00
Обявление за възложена поръчка 2015-10-15 12:35:00
Информация за изпълнението на договор 2017-01-19 16:50:00
Договор № ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2015-10-15 12:35:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-01-29 12:40:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-02-25 11:21:51
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-03-15 13:54:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-03-15 13:55:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-03-15 13:56:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-04-21 11:39:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-04-21 11:39:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-05-25 15:38:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-05-25 16:05:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-06-24 10:07:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-06-24 10:07:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-07-07 11:07:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-07-07 11:07:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-08-09 14:08:33
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-08-09 14:41:44
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-09-26 11:35:48
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-09-26 12:16:40
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-11-01 12:24:44
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-11-01 12:28:00
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2016-12-12 12:52:15
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2017-01-10 12:42:34
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2017-01-10 13:57:59
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2017-01-10 14:02:38
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2017-01-12 10:12:18
Плащане по договор №: ОП - 117 От дата: 2015-10-14 2017-03-06 13:41:01
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП - 117 2017-02-16 15:33:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от координатор на балансираща група” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от координатор на балансираща група” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от координатор на балансираща група” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от координатор на балансираща група” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от координатор на балансираща група” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от координатор на балансираща група” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от координатор на балансираща група” 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД от координатор на балансираща група” 2015-10-16 15:58:00

<-- Обратно към поръчки