Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-15 09:33:05
№ 20160114Zvzh2666510

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва лекарствени продукти  и медицински изделия за перитонеална диализа по 3 обособени позиции със спецификация, посочена в Приложение №1 от документацията за участие.


Документи
34542016150901_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2016-02-19 15:50:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-02-19 15:55:00
Решение за избор на изпълнители 2016-03-01 10:00:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2016-03-01 10:00:00
Обявление за възложена поръчка 2016-03-30 15:00:00
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка 2019-04-19 15:50:00
Обявление за приключване на договор 2019-05-15 15:47:00
Договор № ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2016-03-30 15:05:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2017-03-06 14:42:30
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2017-07-11 14:46:22
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-03-13 08:05:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-05-29 15:00:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-05-29 15:00:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-06-28 16:05:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-08-28 15:05:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-09-27 13:00:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-09-27 13:05:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-10-29 14:25:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-10-29 14:25:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-11-02 14:55:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-11-28 16:05:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2018-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2019-02-26 14:25:00
Плащане по договор №: ОП - 42 От дата: 2016-03-25 2019-03-26 11:30:00
Договор № ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2016-03-30 15:10:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2017-03-06 14:41:37
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2017-05-22 15:41:57
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2017-05-22 15:43:21
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2018-03-13 08:05:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2018-03-13 08:05:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2018-04-27 10:25:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2018-06-28 16:05:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2018-08-28 15:05:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2018-10-29 14:30:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2018-10-29 14:30:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2018-10-29 14:30:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2018-11-28 16:05:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2019-02-26 14:30:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2019-03-26 11:35:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2019-03-26 11:35:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2019-03-26 11:40:00
Плащане по договор №: ОП - 43 От дата: 2016-03-25 2019-03-26 11:45:00
Договор № ОП - 44 От дата: 2016-03-25 2016-03-30 15:10:00
Плащане по договор №: ОП - 44 От дата: 2016-03-25 2017-03-23 10:27:02
Плащане по договор №: ОП - 44 От дата: 2016-03-25 2017-03-23 10:27:43
Плащане по договор №: ОП - 44 От дата: 2016-03-25 2017-07-05 12:00:34
Плащане по договор №: ОП - 44 От дата: 2016-03-25 2017-07-11 14:34:46
Плащане по договор №: ОП - 44 От дата: 2016-03-25 2017-08-22 08:24:45
Плащане по договор №: ОП - 44 От дата: 2016-03-25 2017-10-16 10:52:19
Плащане по договор №: ОП - 44 От дата: 2016-03-25 2017-11-15 12:26:12
Плащане по договор №: ОП - 44 От дата: 2016-03-25 2017-11-06 08:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2016-04-25 12:28:00

<-- Обратно към поръчки