Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-11-08 11:01:41
№ 20181030ErQD4021862

Описание:



Документи
18412018081111_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-11-16 14:02:00
Отговор на въпрос 2018-11-21 16:05:00
Решение за изменение 2018-11-26 10:20:00
Отговор на въпрос 2018-11-26 12:30:00
Отговор на въпрос 2018-11-28 09:07:00
Отговор на въпрос 2018-12-18 13:00:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2019-01-21 14:50:00
Съобщение на осн. чл.57, ал.3 от ППЗОП 2019-04-09 11:55:00
Уведомление за провеждане на публичен жребий 2019-04-25 08:40:00
Протокол 2 2019-05-08 16:25:00
Доклад на осн. чл.60, ал.1 от ППЗОП 2019-05-08 16:30:00
Решение 2019-05-08 16:35:00
Обявление за невъзложена поръчка 2019-05-30 10:35:00
Частично прекратяване 2019-05-30 14:30:00
Обявление за невъзложена поръчка 2019-06-12 10:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-06-27 10:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-04 10:20:00
Частично прекратяване 2019-07-05 14:15:00
Обявление за невъзложена поръчка 2019-07-19 10:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-25 10:18:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-23 15:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-23 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-23 15:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-23 15:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-23 15:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-23 15:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-23 15:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-23 15:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-23 15:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-23 15:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-28 11:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-28 11:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-08-25 11:44:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-06 11:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-06 11:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-06 11:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-06 11:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-06 11:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-12-06 11:25:00
Обявление за изменения или за допълнителна информация 2021-12-08 11:00:00
Обявление за приключване на договор 2022-01-19 15:10:00
Обявление за изменение 2022-01-19 15:50:00
Обявление за приключване на договор 2022-08-25 11:04:00
Обявление за приключване на договор 2022-08-25 11:04:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:18:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:19:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:20:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:23:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:24:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:28:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:32:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:33:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-03 14:34:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-04 15:37:00
Обявление за приключване на договор 2023-01-20 15:39:00
Договор № Д-ОП-96 От дата: 2019-06-07 2019-06-27 10:35:00
Договор № Д-ОП-97 От дата: 2019-06-07 2019-06-27 10:40:00
Договор № Д-ОП-98 От дата: 2019-06-07 2019-06-27 10:45:00
Договор № Д-ОП-99 От дата: 2019-06-07 2019-06-27 10:50:00
Договор № Д-ОП-100 От дата: 2019-06-07 2019-06-27 10:55:00
Договор № Д-ОП-101 От дата: 2019-06-07 2019-06-27 11:00:00
Договор № Д-ОП-102 От дата: 2019-06-07 2019-06-27 11:05:00
Договор № Д-ОП-103 От дата: 2019-06-10 2019-06-27 11:10:00
Договор № Д-ОП-105 От дата: 2019-06-12 2019-06-27 11:15:00
Договор № Д-ОП-106 От дата: 2019-06-12 2019-06-27 11:20:00
Договор № Д-ОП-107 От дата: 2019-06-13 2019-06-27 11:25:00
Договор № Д-ОП-108 От дата: 2019-06-13 2019-06-27 11:30:00
Договор № Д-ОП-109 От дата: 2019-06-14 2019-06-27 11:35:00
Договор № Д-ОП-110 От дата: 2019-06-14 2019-06-27 11:40:00
Договор № Д-ОП-111 От дата: 2019-06-14 2019-06-27 11:45:00
Договор № Д-ОП-112 От дата: 2019-06-14 2019-06-27 11:50:00
Договор № Д-ОП-113 От дата: 2019-06-14 2019-06-27 11:55:00
Договор № Д-ОП-114 От дата: 2019-06-14 2019-06-27 12:00:00
Договор № Д-ОП-115 От дата: 2019-06-14 2019-06-27 12:05:00
Договор № Д-ОП-116 От дата: 2019-06-14 2019-06-27 12:10:00
Договор № Д-ОП-118 От дата: 2019-06-17 2019-06-27 12:15:00
Договор № Д-ОП-119 От дата: 2019-06-17 2019-06-27 12:20:00
Договор № Д-ОП-120 От дата: 2019-06-17 2019-06-27 12:25:00
Договор № Д-ОП-122 От дата: 2019-06-18 2019-06-27 12:30:00
Договор № Д-ОП-124 От дата: 2019-06-26 2019-07-04 10:25:00
Договор № Д-ОП-125 От дата: 2019-06-26 2019-07-04 10:30:00
Договор № Д-ОП-126 От дата: 2019-06-27 2019-07-04 10:35:00
Договор № Д-ОП-127 От дата: 2019-06-27 2019-07-04 10:40:00
Договор № Д-ОП-128 От дата: 2019-06-27 2019-07-04 10:45:00
Договор № Д-ОП-129 От дата: 2019-06-28 2019-07-04 10:50:00
Договор № Д-ОП-130 От дата: 2019-06-28 2019-07-04 10:55:00
Договор № Д-ОП-131 От дата: 2019-06-28 2019-07-04 11:00:00
Договор № Д-ОП-140 От дата: 2019-07-22 2019-07-25 10:19:00

<-- Обратно към поръчки